Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi Cadde No:10 İnegöl/Bursa adresinde faaliyet gösteren Çilek Mobilya Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri , cinsiyeti, uyruğu,
İletişim Bilgisi Elektronik posta adresi, adres, telefon numarası
Özlük Bilgisi Askerlik bilgisi, ehliyet bilgisi, başvurulan departman bilgisi
Özgeçmiş Bilgisi Özgeçmiş, cv ya da ön yazıda yer verilen bilgiler
Sağlık Bilgisi Engellilik durumu bilgisi, sağlık problemi bilgisi, hastalık geçmişi bilgisi
Hukuki İşlem Bilgisi Adli ve idari makamlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar, inceleme, dava, icra dosya içerikleri
Referans Bilgisi Referans adı, soyadı, görevi, telefon numarası, mail adresi

2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Kişisel verileriniz ik.cilek.com uzantılı adres üzerinde yer alan İş Başvuru Formu’nu doldurmanız ya da kendi hazırladığınız özgeçmişi bizlerle paylaşmanız halinde elektronik ortamda otomatik veya kısmen otomatik yollarla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz Kişisel Veri İşleme Amaçları Dayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Özlük Bilgisi
Özgeçmiş Bilgisi
İşlem Bilgisi
Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması Kişisel verilerin sözleşmenin kurulması veya ifası için işlenmesi (KVKK md. 5/2-c)
Referans Bilgisi Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)
Hukuki İşlem Bilgisi Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

4. Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Üçüncü Kişiler

  • Veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcımız, hukuki danışmanlık hizmeti verenler ile;
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile paylaşmaktayız.

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Saklanması ve İmhası

Şirket olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ya da talebiniz üzerine takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Bize Ulaşın

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi ve Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi Cadde No:10 İnegöl/Bursa Adres No: 1121834350
Noter Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi Cadde No:10 İnegöl/Bursa Adres No: 1121834350
Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@cilek.com

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Şirket'e İlişkin Bilgiler

Unvan: ÇİLEK MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0256032183400015

Vergi Dairesi / No: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ / 2560321834