Kurumsal Sorumluluk

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Mobilya imalatında ihtiyaç duyulan hammaddelerin, doğal kaynaklardan elde ediliyor olmasının bilinci ile;

• Çevre ile ilgili yasal mevzuata ve diğer şartlara uymak,
• Atıklarımızı ve doğal kaynak tüketimini azaltacak yönde hedefler belirleyerek sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Tesis ve faaliyetlerimizin çevre etkilerini azaltarak kirliliği önlemek ve çevreyi korumak
• Çilek Çevre Yönetim Sisteminin kapsamı, 0-24 yaş grubu için Bebek, Çocuk, Genç Odası Mobilyaları ve Aksesuarları tasarımı ve üretimi

temel ilkelerimizdir.

İlke ve hedeflerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın eğitim seviyesini ve katılımını arttırarak insana ve çevreye olan pozitif katkımızı sürekli iyileştirmek politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Çilek çalışanları olarak bizler;

• İş süreçlerimizin sürdürülebilirliğine ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek,

• “Bilgi Güvenliği” Yönetim Sistemimizin, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirmek,

• Kurumumuzun temel ve destekleyici tüm faaliyetlerinin kesintisini minimuma indirmek,

• Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize “Bilgi Güvenliği” farkındalığını oluşturulmak,

• “Bilgi Güvenliği” ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak,

• Kurumumuzun kamuoyundaki güvenirliliğini ve imajını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.