Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Tüketiciye her zaman en güvenli, ekonomik ve fonksiyonel ürünler sunmaktır.

Bu politikaya ulaşmak için hedeflerimiz:

1. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak
2. Çalışanlarımızın yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmak ve tüketici bilincine ulaşmalarını sağlamak
3. Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Mobilya imalatında ihtiyaç duyulan hammaddelerin, doğal kaynaklardan elde ediliyor olmasının bilinci ile;

• Çevre ve İSG ile ilgili yasal mevzuata ve diğer şartlara uymak

• Atıklarımızı ve doğal kaynak tüketimini azaltacak yönde hedefler belirleyerek sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak

• Tesis ve faaliyetlerimizin çevre etkilerini azaltarak kirliliği önlemek ve çevreyi korumak

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak

• Çevre ve İSG yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek

temel ilkelerimizdir.

İlke ve hedeflerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın eğitim seviyesini ve katılımını arttırarak insana ve çevreye olan pozitif katkımızı sürekli iyileştirmek politikamızdır.

Bilgi Güvenliği

Çilek çalışanları olarak bizler;

• İş süreçlerimizin sürdürülebilirliğine ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek,

• “Bilgi Güvenliği” Yönetim Sistemimizin, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirmek,

• Kurumumuzun temel ve destekleyici tüm faaliyetlerinin kesintisini minimuma indirmek,

• Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize “Bilgi Güvenliği” farkındalığını oluşturulmak,

• “Bilgi Güvenliği” ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak,

• Kurumumuzun kamuoyundaki güvenirliliğini ve imajını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.