"Mükemmel çalışanlara kapımız her zaman açıktır."

Çilek Mobilya İnsan Kaynakları Direktörü olarak, çalışanlarımızın yetkinlik, katılım ve memnuniyetini artırmayı ilke edindiğimiz bu yolda, farklı deneyim ve özgeçmişlerden beslenerek büyüyüp gelişeceğimize inanıyorum.

“Ben de bu gelişimin içinde olmak istiyorum” diyorsanız, sizin de iş başvurularınızı bekliyoruz.”

Email:
yeliz.anturan@cilek.com

Saygılarımla
Yeliz Anturan

Her şeyin Başı “İnsan”

Önceliği; üstün kalite hedefi olan, gelişmeye ve öğrenmeye açık, yenilik peşinde koşan, farklılaşmaya inanan, dinamik ve katılımcı bireylerle bir ekip oluşturmak olan Çilek, en değerli varlığının insan olduğuna inanmaktadır.

Çilek’in başarısının arkasında, kaliteli ve mutlu insan gücü yatmaktadır.

İşe alım prensiplerimiz

Çilek’in temel yetkinliklerine, değerlerine ve kurum kültürüne uyma potansiyeli taşıyan, enerjisi yüksek, değişime ayak uydurabilecek kişileri, tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkelerini benimseyerek istihdam eder.

Çilek ailesinin bir üyesi olmak için başvurularınızı bekliyoruz.

İş Başvurusu yapmak için tıklayınız.

Çilek Akademi

Gelişim için en değerli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan ve çalışanına yatırım yapan Çilek, çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek üzere düzenli eğitimler vermektedir.

Bu amaçla 2009 yılında kurulan Çilek Akademi ile çalışanların gelişimini desteklenmekte ve geleceğe hazırlamaktadır. Akademi’de işe yeni başlayan personelin oryantasyon eğitiminden eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesine, bu eğitimlerin planlanmasından gerçekleştirilmesine, değerlendirilmesi ve kayıt altına alınmasına kadar birçok faaliyeti bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Staj İmkanları

Çilek; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığı staj olanakları ile onların gelişimine destek vererek, iş hayatına hazırlamaktadır.

Staj başvuruları Staj Başvuru Formu adresindeki resmi staj formu doldurularak yapılmaktadır. Stajlar yaz ve kış olmak üzere iki dönemde yapılır.

Staja Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranan Şartlar

Çilek Mobilya A.Ş'de staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olması ve yaz döneminde 4 yıllık fakültelerin 3. veya 4.sınıfını bitiriyor olmaları başvuru yapabilmeleri için ön şarttır. Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ise 1. veya 2.sınıf farkı gözetmeksizin başvuru yapabilirler. Tercihen öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirket iş ve süreçleri ile ilgili olması ve başarı düzeyi önemsenmektedir.

Yaz Dönemi Stajı

Yaz dönemi Stajları Haziran – Eylül ayları arasında yapılmaktadır.

Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen iki haftalık Çilek yaz tatili döneminde staj talebi kabul edilmemektedir.

Yaz dönemi staj başvuruları (Meslek Lisesi/MYO/Üniversite) Staj Başvuru Formu adresinden alınmaktadır. Başvuru sürecinin sonrasında staj kabul durumları ile ilgili olumlu veya olumsuz dönüşler öğrencilerin e-mail adreslerine yapılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi (PYS)

Performans Yönetim Sistemi; Çilek hedeflerinin gerçekleşmesinde katkıda bulunan takımların ve bireylerin ödüllendirilmesi için kullanılan bir sistemdir.

Çilek’te PYS iki unsurdan oluşmaktadır.

1-Pozisyon bazlı kilit performans göstergelerini oluşturan iş hedefleri (KPI).

2-Pozisyon bazlı yapılan yılsonu yetkinlik değerlendirmesi.

Çilek Performans Yönetim Sisteminin amacı, Çilek’in hedeflerine ulaşması ve kurum performansının arttırılması için çalışanların performanslarının takip edilmesidir. Ayrıca PYS sistemi çalışanların kurum hedeflerini anlamasına ve benimsemesine yardımcı olmaktadır.