Ürün Kullanım Önerileri

• Çilek ürünlerini fonksiyonu dışında başka bir amaç için kullanmayınız.

• Ürün üzerindeki kullanım talimatına uyunuz.

• Çamaşırlık ve komodin gibi birçok çekmeceden, kapaktan oluşan ürünlerde mobilyanın devrilmesini önlemek için kapak ve çekmeceleri aynı anda açmayınız.

• Mobilyalarınızı aşırı yüklemeyiniz. Ürünün dengesini bozabilecek ağırlıklardan kaçınınız. Düzgün bir zemine monte ettiriniz.

• Tekerlekli mobilyalarda tekerlek frenlerinin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.

• Mobilyalarınızı aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan ve uzun süreli direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

• Keskin ve sivri uçlu nesneler, asitli sıvılar mobilyanızın yüzey kalitesine zarar verebilir.

• Mobilyalarınızın yüzey kalitesine zarar verebilecek etiket vb. yapışkan materyalleri kullanmayınız.

• Mobilyalarınızı temizlemek ya da sökmek istediğinizde önce, varsa, aydınlatma fişini elektrik prizinden çıkarınız.

• Çilek ürünlerinin temizliğinde nemlendirilmiş yumuşak bir bez ve ürünü çizmeyecek bir temizlik maddesi kullanınız.

• Kapaklardaki herhangi bir sarkmayı önlemek için menteşe bağlantı vidalarını ve menteşe ayar vidalarını düzenli aralıklarla kontrol ediniz.

• Ürün üzerine kimyasal bileşimli herhangi bir sıvı veya asitli sıvı döküldüğü zaman kuru bez ile siliniz.

• İçerisinde sıcak madde bulunan sıcak kapları mobilya üzerine doğrudan koymayınız.

• Ürünün konulduğu ortamda zamanla ısı değişikliği olabileceğinden rutubete karşı ürünün içi ve dışı belirli zamanlarda kontrol edilmeli ve havalandırılmalıdır.

• Ürünleri duvarla arasında en az 20 mm boşluk kalacak şekilde yerleştirin. Bu şekilde ürünün arka kısmının havalanmasını sağlayarak, rutubet ve küflenmeyi önlemiş olursunuz.