Mimari Hizmet Çocuklara ve Velilerin Bilgilenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti

2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Kişisel verileriniz mimari.cilek.com uzantılı adres üzerinde yer alan Mimari Destek Formu’nun veliniz tarafından doldurulması halinde elektronik ortamda otomatik veya kısmen otomatik yollarla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz Kişisel Veri İşleme Amaçları Dayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgisi Velinizden gelen mimari destek isteğine uygun olarak yaşınız ve cinsiyetinize uygun mimari tasarımın yapılması Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

4. Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Üçüncü Kişiler

  • Veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcımız, mimari destek hizmeti aldığımız kişiler, hukuki danışmanlık hizmeti verenler ile
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile
  • Bir birleşme, satış, yeniden yapılanma, yeniden organizasyon, tasfiye veya Şirket’in varlıklarının bir kısmının veya tamamının başka bir şekilde satılması veya devredilmesi durumunda veya devam eden bir iş olarak veya iflas, tasfiye veya benzeri bir parçası olarak Şirket’in sahip olduğu kişisel verilerin transfer edilen varlıklar arasında yer aldığı işlem halinde bir potansiyel alıcıya/alıcıya veya başka bir halef ile
  • Ortak müşteri yönetim sistemi kullandığımız Şirket mağazalarını işleten bayiler ile

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Saklanması ve İmhası

Şirket olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ya da sizin veya velinizin talebi üzerine takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Bize Ulaşın

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi ve Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi Cadde No:10 İnegöl/Bursa Adres No: 1121834350
Noter Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi Cadde No:10 İnegöl/Bursa Adres No: 1121834350
Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@cilek.com

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Şirket'e İlişkin Bilgiler

Unvan: ÇİLEK MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0256032183400015

Vergi Dairesi / No: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ / 2560321834