Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Çilek Mobilya Anonim Şirketi (“Şirket” veya “biz”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metinde:

  • cilek.com internet sitesini (“İnternet Sitemiz”) ziyaret etmeniz, İnternet Sitemizden alışveriş yapmanız, 3.kişiler tarafından yapılan alışverişin tarafınıza gönderilmesi ya da İnternet Sitemize üye olmanız (“Üye”),
  • Ticari iletişim kanalları ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz,
  • İletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,

halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

İnternet Sitemizde çerezler kullanılmak ve çerezler yolu ile de kişisel verileriniz işlenmektedir. Çerez politikamıza dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kategori İçerik
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik/vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri
İletişim Bilgisi Elektronik posta adresi, teslimat adresi, fatura adresi, telefon numarası
İşlem Güvenliği Bilgisi Parola bilgisi, log kayıtları
Müşteri İşlem Bilgisi Sipariş notu bilgisi, seçilen kargo yöntemi, satın alınan ürün bilgisi, alışveriş tarihi, miktarı, ödeme şekli ve ödeme detayları, talep ve şikayet bilgisi
Finansal Bilgi Banka hesap bilgileri
İşitsel Bilgi Çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları
Hukuki İşlem Bilgisi Adli ve idari makamlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar, inceleme, dava, icra dosya içerikleri

2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Kişisel verileriniz İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz halinde İnternet Sitemizden otomatik yollarla, İnternet Sitemizden alışveriş yapmanız, 3.kişiler tarafından yapılan alışverişin tarafınıza gönderilmesi ya da İnternet Sitemize üye olmanız halinde sizin tarafınızdan doldurulan elektronik formlar aracılığı ile, Chat bot, çağrı merkezi, elektronik posta iletişim kanalları üzerinden ve çerez politikasında detaylı olarak açıklandığı üzere İnternet Sitemizde çalışan çerez ve benzeri diğer teknolojilerle elektronik ortamda otomatik veya kısmen otomatik yollarla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz Kişisel Veri İşleme Amaçları Dayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgisi (Ad, soyad)
İletişim Bilgisi (E-posta adresi, telefon numarası)
Müşteri İşlem Bilgisi (Sipariş notu bilginiz, seçtiğiniz kargo yöntemi, satın alınan ürün bilgisi, alışveriş tarihi, miktarı, ödeme şekli ve ödeme detayları)
Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sistemlerimizdeki size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel işlemlerden (tadilat, değişim, ürün incelemesi, eve teslimat vs.) faydalanabilmenizi sağlamak ve bu operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza gönderilebilmesi, mağazalarımızda bulunmayan ürünlerin tedarik edilerek doğrudan size ulaştırılabilmesi Kişisel veri işlemenin, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)
Finansal Bilgi (Banka hesap bilgisi) Gerekli olduğu hallerde iade süreçlerinde iadenin banka hesabınıza yapılabilmesi Kişisel veri işlemenin, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)
Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, T.C. kimlik/Vergi Numarası, Şahıs Şirketi Bilgileri) Fatura düzenlenebilmesi ve bazı durumlarda cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi, belirli bir tutarın üzerinde veya hakkında açıkça bir düzenleme bulunan belirli bir ürün veya hizmet satın almanız halinde ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek Kişisel veri işlemenin, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)
Kimlik Bilgisi (Ad, soyad)
İletişim Bilgisi (E-posta adresi)
İşlem Güvenliği Bilgisi (Parola)
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, üye girişi yapabilmeniz, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi, sipariş geçmişini görüntüleme hizmetinin verilebilmesi, herhangi bir alışveriş kanalından alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek Kişisel veri işlemenin, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
İletişim Bilgisi (E-posta adresi) Onayınız olması halinde mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon / kutlama süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetler hakkında yeniliklerin duyurulması, ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)
Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)
Kimlik Bilgisi (Ad – Soyad)
İletişim Bilgisi (Teslimat Adresi Bilgisi)
3. kişiler tarafından internet sitesi üzerinden tarafınıza ürün gönderilmesi halinde ise siparişin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)
Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)
Kimlik Bilgisi (Ad – Soyad)
İletişim Bilgisi (Elektronik posta adresi, telefon numarası)
Müşteri İşlem Bilgisi (Talep ve şikayet bilgisi)
İletişim kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta, chatbot) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)
İşlem Güvenliği Bilgisi (Log kayıtları), Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Finansal Bilgi Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

4. Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Üçüncü Kişiler

  • Bilişim teknolojileri ve lojistik hizmetleri konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla şirketimizin yurtiçindeki tedarikçiler, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, depo hizmeti sağlayıcısı, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile);
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara ayrıca yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ticari iletişime ilişkin kayıtları İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile;
  • Bir birleşme, satış, yeniden yapılanma, yeniden organizasyon, tasfiye veya Şirket’in varlıklarının bir kısmının veya tamamının başka bir şekilde satılması veya devredilmesi durumunda veya devam eden bir iş olarak veya iflas, tasfiye veya benzeri bir parçası olarak Şirket’in sahip olduğu kişisel verilerin transfer edilen varlıklar arasında yer aldığı işlem halinde bir potansiyel alıcıya/alıcıya veya başka bir halefe;
  • Ortak müşteri yönetim sistemi kullandığımız Şirket mağazalarını işleten bayiler ile paylaşmaktayız.

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Saklanması ve İmhası

Şirket olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ya da talebiniz üzerine takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

6. Bize Ulaşın

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi Cadde No:10 İnegöl/Bursa Adres No: 1121834350
Noter Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi Cadde No:10 İnegöl/Bursa Adres No: 1121834350
Elektronik Posta info@cilek.com

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Şirket’e İlişkin Bilgiler

  • Unvan: ÇİLEK MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ
  • Mersis No: 0256032183400015
  • Vergi Dairesi / No: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ / 2560321834